Intro til sertifiseringer

Her gir Be:Eco deg et kræsjkurs i miljø- og etikksertifiseringer.

1. Australian Certified Organic

2. Ecocert

3. Fairtrade

4. FSC

5. GOTS

6. Vegan Society

 

Australian Certified Organic

Australian Certified Organic (ACO) ble etablert i 1987 og er Australias største sertifiseringsorgan for økologisk og biodynamisk mat og har over 1500 involverte aktører. ACO tilbyr sertifiseringstjenester til aktører fra alle sektorer i den økologiske industrien. Sertifisering sikrer etterlevelse med nasjonale produksjonsstandarder og muliggjør sporing av produktets opprinnelse.

ACO opererer med to typer merkinger:

Certified organic: inneholder minimum 95% sertifiserte økologiske ingredienser (ekskludert salt og vann) og opptil 5% fra ikke-økologiske kilder (hvis ingrediensene er utilgjengelig i økologisk form) eller produkter opplistet på ACOs sine sider

Made with certified organic ingredients: inneholder 70-95% sertifiserte økologiske ingredienser (ekskludert salt og vann) med resterende fra ikke-økologiske kilder (hvis ingrediensene er utilgjengelig i økologisk form) eller produkter opplistet på ACOs sine sider.

 ACO har forbud mot følgende ingredienser:

 • Petrokjemiske ingredienser

 • Syntetiske fargestoffer, parfymer og luktstoffer

 • Etoksylerte ingredienser

 • Silikoner

 • Parafiner og andre petroleumbaserte ingredienser

ACO-sertifiserte produkter skal ikke være testet på dyr. Som et eks. inneholder Bee Green Wraps ACO-sertifisert jojoba olje.

 

Ecocert

Et fransk sertifiseringsorgan som ble etablert i 1991, med hovedkontor i Europa og som foretar inspeksjoner i over 80 land. Ecocert er en av de mest anerkjente merkeordningene for økologiske produkter.

For å sikre et miljøvennlig kosmetisk produkt, legger Ecocert-standarden følgende til grunn:

1. Bruken av ingredienser hentet fra fornybare ressurser, produsert med miljøvennlige prosesser. Ecocert sjekker derfor:

- Fraværet av: GMO, parabener, fenoxyethanol, nanopartikler, silikon, PEG, syntetiske parfymer og fargestoffer, animalske ingredienser (med mindre det produseres naturlig av dyrene: melk, honning etc.)

- Emballasjens nedbrytbarhet, ev resirkulerbarhet

2. En minimumsgrense av naturlige ingredienser fra økologisk landbruk må nås for å oppnå sertifisering:

- Begge merkeordninger krever at minimum 95% av de totale ingrediensene er av naturlig opprinnelse.

Her er deres merkeordninger:

A. Organic Cosmetic: krever et minimum på 95% av alle plantebaserte ingredienser i formelen og et minimum på 10% av alle ingredienser (vekten) må komme fra økologisk landbruk.

Et minimum på 5-10% økologiske ingredienser virker lavt. På den annen side, bør det bemerkes at at vann er hovedingrediensen i de fleste kosmetiske produkter (gjennomsnittlig 50-60%) og vann kan ikke sertifiseres. 5-10% er derfor i realiteten en høy prosentandel, siden Ecocert spesifikasjonen er den eneste som inkluderer ALLE ingredienser i i sin beregning, inkludert vann.

B. Natural Cosmetic: krever minimum 50% plantebaserte ingredienser i formelen og og et minimum på 5% av alle ingredienser (vekten) må komme fra økologisk landbruk.

Ecocert har et omfattende nettverk med inspektører i over 80 land som foretar «on-site» inspeksjoner av produkter fra økologisk landbruk. Ecocert foretar minst én inspeksjon hvert år, supplert med stikkprøver utover året. Det kan tas laboratorieprøver for analyse. Hele produksjonenskjeden blir kontrollert, fra råmaterialet til sluttproduktet. Forskjellige sanksjoner brukes mot ikke-godkjente produkter, og vil i ytterste konsekvens føre til tilbaketrekking av sertifiseringen.

Som et eks. er vaskenøttene fra Living Naturally sertifisert av Ecocert. 

 

Fairtrade

Merkeordning «Fairtrade» er en internasjonal sertifisering som søker å styrke bønder og arbeideres vilkår i fattige land gjennom rettferdig handel.

Ved å velge Fairtrade-merkede produkter er det mulig for importører og forbrukere å bidra til utvikling i fattige land.

Fairtrade-standardene sier følgende:

- Bønder skal organiseres i kooperativer hvor både bønder og plantasjer må oppfylle en rekke kriterier for gode og trygge arbeidsforhold, arbeiderrettigheter og beskyttelse av miljøet.

- Det utbetales en minimumspris for det fleste råvarer, f.eks kaffe. Disse pengene går til kooperativene og i tillegg kan de få en Fairtrade Premium som kan brukes til utviklingstiltak i lokalmiljøet (skolebygg, brønner, microkreditt etc.) eller produksjonsutstyr.

 

FSC

FSC jobber for å ta vare på skogene våre og de som er avhengige av dem: Ved å beskytte plante- og dyrearter, urfolks rettigheter, skogarbeidernes sikkerhet m.m.

Dette oppnås gjennom FSC sertifisering, noe som forsikrer at skoger verden rundt blir forvaltet forsvarlig. Siden FSC offisielt ble startet i 1994, har over 190 millioner hektar skog blitt FSC-sertifisert i over 80 land verden rundt.

Det finnes tre typer FSC merkeordninger:

1. FSC 100%

Denne betyr at alt trevirke i produktet stammer fra FSC-sertifiserte skoger. Forskning anslår at en tredjedel av alle FSC-merkede produkter er av typen FSC 100% (kilde: FSC Global Market Survey Report 2014).

2. FSC RECYCLED

Denne betyr at alt trevirke eller papir i produktet er gjenvunnet materiale.

3. FSC MIX

Denne betyr at trevirket brukt i produktet kan være FSC-sertifisert, resirkulert og/eller kontrollert trevirke. Kontrollert trevirke er ikke 100% FSC sertifisert, men må oppfylle følgende vilkår:

- Ikke være ulovlig høstet.

- Ikke være høstet i konflikt med tradisjonelle og sivile rettigheter.

- Ikke komme fra skoger hvor høy verneverdi er truet (HCV).

- Ikke komme fra skoger som blir omdannet til plantasjer, eller annet ikke-skogbruk.

- Ikke komme fra skoger hvor genetisk modifiserte trær blir plantet.

Uavhengig av hvilket FSC-merke som er på ditt produkt, kan du være trygg på at det ikke er produsert på bekostning av skogene, dyrene, plantene eller folket som er avhengig av dem.

Kun produkter som som bruker FSC-sertifiserte materialer kan bære deres merker. Så hvis ett produkt bærer deres merket, betyr det ikke automatisk at alle produktene til en produsent er sertifiserte. Forhandlere som videreselger produkter de ikke selv har produsert kan søke om å bruke FSC-logoen uten selv å bli sertifiserte. Dette er med forbehold om å kun bruke logoen til å promotere FSC-sertifiserte produkter de selger.

Be:Eco fører FSC-sertifiserte produkter til kjøkkenet, som f.eks gryteskrubb og flaskebørste

 

GOTS

GOTS er anerkjent som en verdensledende global økologisk tekstilstandard for prosessering av økologiske fibre. Den definerer strenger miljøkriterier for hele forsyningskjeden til økologiske tekstiler og krever også samsvar med sosiale kriterier.

Målsetningen til standarden er å definere krav til økologiske tekstiler anerkjent verden over, som skal dekke hele verdikjeden:

Fra høsting av råmaterialene og en miljøvennlig og sosialt ansvarlig produksjonsmetode, og til slutt en troverdig merkeordning for sluttbrukeren.

Standarden dekker prosessering, tilvirkning, pakking, merking, handel og distribusjon av alle tekstiler som inneholder minst 70% sertifiserte økologiske fibre. Sluttproduktene kan inkludere, men er ikke begrenset til fiberprodukter, garn, stoff, klær og husholdningstekstiler.

Et tekstilprodukt som bærer etiketten GOTS ‘organic’ skal inneholde minst 95% sertifiserte økologiske fibre, mens et produkt med etiketten GOTS ‘made with organic’ må inneholde minimum 70% sertifiserte organiske fibre.

Kun produkter som er laget av minimum 70% økologiske fibre kan bli GOTS sertifisert.

- Alle kjemiske tilsetninger som fargestoffer og hjelpestoffer som brukes må oppfylle visse miljø- og toksikologiske kriterier.

- Forbud mot kritiske innsatsfaktorer som giftige tungmetaller, formaldehyd, aromatiske oppløsningsmidler, funksjonelle nanopartikler, genetisk modifiserte organismer (GMO) og deres enzymer.

- Bruken av syntetiske limingsmidler er begrenset; strikke og veve oljer skal ikke inneholde tungmetaller.

- Våte prosesseringsenheter må registrere all bruk av kjemikalier, energiforbruk, vannforbruk og avløpsvann, herunder deponering av slam. Avfallsvann fra alle våte prosesseringsenheter må behandles i et renseanlegg.

- Emballasjemateriale skal ikke inneholde PVC. Papir eller papp anvendt i emballasjematerialet og merkelapper etc. Må være av resirkulert materiale eller være sertifisert i henhold til FSC eller PEFC.

Blant våre produkter som er GOTS-sertifisert, finner du økologiske bomullsposer, nettingposer og nettingnett, gjenbrukbare ansiktspads og bivokspapir 4-pk.

 

Vegan Society

I 1944 skapte The Vegan Society ordet ’vegan’ - deres varemerke er den autentiske og internasjonale veganske standarden.

Deres målsetning er å gjøre det veganske varemerket tilgjengelig for alle som har produkter som oppfyller deres spesifikke kriterier: produktene inneholder ingen animalske ingredienser, ingrediensene har aldri vært testet på dyr og prosesshjelpemidlene brukt i fremstillingen, er veganske.

I dag må produkter oppfylle følgende kriterier for å være kvalifisert for registrering.

Dyr

The Vegan Society forstår ordet ‘dyr’ til å referere til hele dyreriket, som inkluderes alle virveldyr og alle flercellede virvelløse dyr. Ordet kan brukes enten som et substantiv eller et adjektiv og for å referere til enten en art eller et individuelt dyr, avhengig av sammenhengen. Med mindre annet er angitt, betyr det vanligvis ikke-menneskelige dyr.

Animalske ingredienser

Framstilling og / eller utvikling av produktet, og hvor aktuelt dens ingredienser, ikke må involvere, eller ha involvert bruken av et hvilke som helst animalsk produkt, biprodukt eller derivat.

Dyreforsøk

Utvikling og / eller produksjon av produktet, og hvor aktuelt dens ingredienser, må ikke involvere eller ha involvert testing av noe slag på dyr gjennomført på initiativ fra selskapet eller på vegne av, eller av parter som selskapet har effektiv kontroll.

Genmodifiserte organismer

Utvikling og / eller produksjon av genetisk modifiserte organismer (GMO) må ikke ha involverte dyregener eller animalske stoffer. Produkter lagt frem for registrering som inneholder, eller kan inneholde, noen form for GMO må merkes som sådan.

Vaskenøttene fra Living Naturally er sertifisert av Vegan Society. 

 

Kilder i denne artikkelen er hentet fra:

 • Australian Certified Organic
 • Ecocert
 • Fairtrade Norge
 • FSC International
 • GOTS
 • Vegan Society