Guppyfriend (DE)

Stop Micro Waste, en tysk NGO, står bak produktet Guppyfriend, en vaskepose som bidrar til at færre mikrofibre (med mikroplast) havner i avløpsvannet og deretter i havet. Organisasjonen brenner for å redusere plastforurensningen i havet og i elvene. Medlemmene driver med omfattende kunnskapsformidling, i tillegg til at de distribuerer Guppyfriend.