Lødingen arbeidssenter (NO)

Bivokstelysene blir produsert av Lødingen arbeidssenter, en VTA-bedrift som ble etablert i 2000.

Mange av bedriftens deltakere har mange år med ordinært arbeid bak seg, men trenger hjelp for å komme seg videre. Andre er unge mennesker som har falt ut fra skolen, personer med rusproblemer, personer med utviklingshemming, eller som av andre årsaker trenger ekstra bistand for å kunne mestre en jobb.

Ved å kjøpe lys fra Lødingen arbeidssenter støtter du norsk arbeidskraft.